29 Kasım 2011 Salı

Gözlem

Bugün uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. “Genişletilmiş Baskı” ile hayatın her noktasına temas edebilme, her konusunu irdeleyebilme arzusundayız ve bu yolda daha da genişleyerek insanlarla buluşmak istiyoruz.Özetle hepinize bir kez daha merhaba.

Toplumsal Farkındalık / Toplumsal Gerçekçilik. Toplumsal Gerçekçilik kavramını, ideolojik temellerinden sıyırarak ele almak istiyorum. Diğer bir deyişle en basit anlamıyla. Şu sıralar her kesimde bir Toplumsal Farkındalık yaratma çabasıdır gidiyor. Şu hakları, bu hakları vs. Her kesim bir amaca hizmet eden STK vb. Kurumlarla böyle hareketler yaratmak peşinde.Haliyle bu zümreler kendi alanlarıyla haşır neşir olurlarken, her birinin , ötekinin farkında olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor.Sadece kendi problemine odaklı bireyler, diğer bireylerden kendini soyutluyor. Kendimizle meşgulken olduğumuz yerde kalıplaşmaya-kalıplaştırmaya başlıyoruz.

“Gözlemlemeyi unuttuk, gözlemlemek yerine her şeyi kalıplara göre yapıyoruz.”, diyor Yönetmen Andrei Tarkovsky. Toplum olarak en büyük ama en can alıcı eksiklerimizden biri bu, gözlem yapmamak. Gözlem yapmadığımız sürece hem “Toplum” hem de “Gerçek”lerden uzaklaşıyoruz. Tüm bunların ötesinde ise; “İnsan”lardan uzaklaşıyoruz. “Birey” kavramından uzaklaşıyoruz. Oysa ki toplumların bireylere ihtiyacı vardır. Toplumlar kendi gerçeklerine doğru biçimde yönelebilmek için bireylere ihtiyaç duyarlar. Fakat günümüzde bunun tam tersine, her alanda birey-toplum ilişkisinin arasına sıkışmış düşünceler,ürettikleri kalıplarla tüm bir dünya uygarlığını geriye doğru sürüklemektedirler.

Karamsar olmak istememekle beraber, günümüz yaşantısında dünyanın da “gözlem” konusunda iyiye gidiş sağlayabileceğini düşünmüyorum.İnsanoğlu'nun uygarlık düzenini; birbirinden uzaklaşmak olarak kurduğu, birey temelli toplumsal gerçeklerden habersiz bu düzenle beraber, “toplumsal farkındalık” da ortadan kalkacak ve insanlar hiçbirşeyin “farkında” olmadan, insan özelliklerini kaybederek, “Zaman”ın hüküm sürdüğü bu sonsuz boyutlu evrende yok olup gidecekler.