1 Aralık 2011 Perşembe

Tarımda Alternatif Sorunsalı

Ülkemiz için her ne kadar eskisi gibi " Tarım Ülkesi " tanımı yapamıyor olsak da, hala hatırı sayılır bir ekonomik unsur. Fakat ülkemiz tarım politikalarındaki vizyon yoksunluğu, uzun yıllardır süregelen bir problemimiz. Temel sorun arz ediyor olan pek çok başlığın ötesinde bir diğer mühim problemimiz de tarımda alternatif ürün eksikliğimiz.

Tarımsal yapımıza bakıldığı zaman, serada üretim bir kenara alındığında çoğu ürünün üretiminin bölgesel bazda yapıldığını ve o bölgenin kalkınma unsuru olduğunu görmekteyiz. Burada sıkıntı yaratan husus ise, bahsettiğimiz bölgesel ürünlerin iklimsel ve biyolojik çeşitli sebeplerden ötürü üretimlerinin düşmesi ve bu durumun bölge ekonomisine negatif etkide bulunması.

Uzun süreli etkiler ayrıca ele alınacak olmakla beraber, kısa süreli etkiler bile ekonomik olarak büyük sorun yaratmakta. 2010 yılında Domates tarımında ortaya çıkan bir güve türünün; 2009'da 10.7 Milyon ton olan üretimi 10 Milyon Ton civarına çekmesinin, serada üretim yapmayan ve domates tarımı ile geçinen kıyı bölgelerine iktisadi yönden verdiği zarar çok büyük olmakla beraber, %10'a varan bu düşüşün, büyük oranda salçalık domateste yaşanması sebebiyle de, etkileri gıda sektörüne de yansıyarak makro düzeyde de hissedildi.

Tüm bunların ışığında şu sorunsal ortaya çıkmakta. Kısa süreli zirai sıkıntıların bile etkileri bu dereceye varabilirken, bu sorunlar uzun sürelere yayıldığını zaman yaratacağı etkileri göz önüne aldığımız zaman, bir iktisadi-alternatif-mamul yaratmakta ne derece başarılıyız ? Kısa süreli etkilerin zararları bir şekilde tolere edilebilirken, uzun sürede bu açıklar nasıl kapatılacak? Bu konuda çeşitli çalışmalar Ziraat Fakülteleri ve bazı enstitüler tarafından yapılıp, bir kısmı başarıya ulaşıyor olsa da, çiftçilerimizin muhafazakar bakış açısı, bu yeniliklerin toprağa ve genele yansımasında sıkıntı yaratıyor. Buna çözüm olarak ise, ziraat alanında topyekun bir eğitim/bilinçlendirme hareketinin zarureti açığa çıkıyor.

Tüm bunların ötesinde, bir alternatif-ürünü kabul ettirebilmek meselesi, dar ölçekli araştırma veya bireysel girişimciliğin tek başına başaramayacağı ve devlet politikaları ile satha yayılacak bir mesele olarak duruyor.

Salı günü görüşmek dileğiyle.